Przeglądy okresowe budynków

Kontrole okresowe budynków to obowiązek, który ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Przepisy regulują, że przeglądy obejmują szeroki zakres stanu obiektu: bezpieczeństwa konstrukcyjnego po odporność w kontekście pożaru.

Przeglądy okresowe budynków to również weryfikacja ich właściwości pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, spełnienia odpowiednich warunków higienicznych oraz stanu pod kątem ochrony środowiska. Badania oceniają nieruchomość także pod kątem ochrony przed hałasem i drganiami. Coraz ważniejsza w kontekście przeglądów staje się również oszczędność energetyczna czy właściwa izolacyjność cieplna.

Rodzaje kontroli w ramach przeglądów

Coroczna analiza stanu technicznego obejmuje sprawdzenie:

Ceny przeglądów okresowych budynku uzależniane są od powierzchni zabudowy. W przypadku kontroli ogólnobudowlanej cennik naliczany jest od m2 lub - w przypadku większych powierzchni - za obiekt, co ustala się indywidualnie z właścicielem lub zarządcą.