Ekspertyzy i opinie

Specjalizujemy się w wykonywaniu opinii technicznych w szczególności z zakresu zabezpieczeń przeciwwodnych budowli, ustalenia przyczyn zawilgoceń, przecieków oraz przedstawieniem sposobu naprawy.

Nadzory/opinie techniczne:

Od wielu lat zajmujemy się w doradztwem technicznym oraz sporządzaniem opinii technicznych specjalizując się w zabezpieczeniach przeciwwodnych budowli. Dysponujemy szerokim gronem rzeczoznawców, specjalistów, projektantów z bogatym doświadczeniem zawodowym, jak również zespołem pracowników naukowych wywodzących się z instytutów oraz ośrodków badawczych.

Szerokie zestawienie podmiotów zapewniających ekspertyzy i opinie budowlane sprawia, że zapewniamy szczególną jakość usług oraz szybkie terminy realizacji.

Ocena stanu technicznego

Ocena techniczna budynku może mieć jeden z dwóch formatów - to:

Pierwszy z tych wariantów to ogólna ocena stanu technicznego analizowanego budynku. Wykonywana jest w oparciu o oględziny nieruchomości. Pod uwagę brana jest również dokumentacja projektowa - szczególnie w kontekście zgodności z realizacją. Techniczna ocena stanu budynku różni się znacząco od tego, jak wyglądają ekspertyzy techniczne. To zdecydowanie bardziej pogłębiona analiza, która uwzględnia zarówno ocenę - sprawdzenie stanu budynku - oraz obliczenia konstrukcyjne. Są one wykonywane pod kątem wytrzymałości fundamentowej oraz innych elementów budynku - ścian, stropów czy zadaszenia. Można więc przyjąć, że opinia techniczna wykonywana np. standardowych oględzin to ogólna analiza opierająca się głównie na wiedzy, doświadczeniu i ocenie własnej osoby realizującej opracowanie. Ekspertyzę należy postrzegać znacznie szerszej. Stanowi ona opracowanie, które wykorzystuje zarówno opinię eksperta, ale również badania, pomiary i analizy obliczeniowe - zdecydowanie głębszy charakter takiej dokumentacji sprawia, że cena ekspertyzy stanu technicznego jest droższa niż opinie techniczne. Opinię techniczną może zapewnić projektant posiadający uprawnienia budowlane do nieograniczonego projektowania. Inaczej prawo reguluje to, kto może wydać ekspertyzę stanu technicznego. Zakłada, że ekspertyzę może zapewnić osoba posiadająca uprawnienia budowlane, jednak zakładając zlecenie na ekspertyzę stanu technicznego warto wybrać usługi podmiotu, który formalnie ma uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Ograniczy to możliwości podważenia stanowiska w przypadku ewentualnego sporu o stan nieruchomości.

Orzeczenie techniczne

Ekspertyza stanu technicznego zawierająca precyzyjna ocenę danego tematu oraz dokumentację prowadzi do powstania orzeczenia technicznego. W efekcie orzeczenie techniczne stanowi kompleksowe zestawienie uwag dotyczących wszystkich wdrożonych rozwiązań - od zaprojektowania budynku przez sposób jego realizacji i obecne użytkowanie. Orzeczenie techniczne uwzględnia pełne zestawienie informacji: od zastosowanych elementów konstrukcyjnych przez wykorzystane elementy budowlane po zastosowaną technologię postawienia budynku lub zmian modernizacyjnych. Orzeczenie dodatkowo uwzględnia kwestię finansowania prac. Oprócz oceny budynku oraz wskazania ewentualnych przyczyn mankamentów, zawiera również ostateczną opinię opracowaną pod kątem rozstrzygnięcia kwestii spornych.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Specjalistyczna ocena stanu technicznego domu czy budynku uzależniona jest od tego, jak głęboka i zaawansowana jest analiza. Koszt ekspertyzy budowlanej - ze względu na znacznie szersze ujęcie tematu - jest droższy niż opinia techniczna. Jej cena różnić różni się w zależności od specyfiki budynku; może być to kilkaset do kilku tys. zł - budownictwo wielorodzinne wyceniane jest diametralnie inaczej niż w przypadku domów jednorodzinnych. Ile kosztuje ekspertyza budowlana? Koszt, jaki trzeba ponieść zamawiając ekspertyzy budowlane i techniczne wynikają z kilku czynników. To m.in. czas jej wykonania, cel ekspertyzy, zaangażowanie specjalistów czy zakres prac - np. potrzeba dokonania odkrycia fundamentów. Na koszt ekspertyzy budowlanej wpływać może również potrzeba naprawy elementów, których usunięcie byłoby niezbędne do wykonania pogłębionego orzeczenia. Terminowość wykonania prac Decydując się na wykonanie opinii technicznej lub sporządzenie opinii należy kierować się nie tylko ceną usługi, ale innymi względami - m.in. czasem realizacji oraz wiedzą i doświadczeniem podmiotu, który realizuje zlecenie. Wybierając specjalistów polecanych przez AwarieBudowlane.pl masz pewność jakości usługi oraz szybkiej reakcji na zgłoszenie - postaramy się na nie odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.


Terminowość wykonania prac

Decydując się na wykonanie opinii technicznej lub sporządzenie opinii należy kierować się nie tylko ceną usługi, ale innymi względami - m.in. czasem realizacji oraz wiedzą i doświadczeniem podmiotu, który realizuje zlecenie. Wybierając specjalistów polecanych przez AwarieBudowlane.pl masz pewność jakości usługi oraz szybkiej reakcji na zgłoszenie - postaramy się na nie odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.