Przecieki w garażu

Wyraźne wycieki czy wilgoć zauważalna w garażu jest zazwyczaj efektem przecieków wody gruntowej przez płytę fundamentową. Charakterystyczny widok wody zalegającej na płaszczyźnie podziemnych garaży nie musi być codziennością. Przecieki w garażu można wyeliminować poprzez prace konstrukcyjne.

Wycieki garażowe najczęściej pojawiają się wiosną - podczas roztopów i wobec rosnącej temperatury, która rozpuszcza zalegający śnieg czy zamarzniętą wodę. W takiej sytuacji zauważyć można wady konstrukcyjne garaży podziemnych - nieszczelności na szczelinach dylatacyjnych, pęknięcia na ścianach oraz fragmentów stropów czy nieprawości na połączeniach płytach fundamentowych oraz ścianach.

Przecieki w garażu likwidowane są poprzez uszczelnienie jego konstrukcji. Obejmuje to wszystkie elementy: od stropu i ścian przez posadzkę czy miejsca dylatacji i odwodnień. Prace poprzedzane są dogłębną analizą źródeł wycieków, co pozwala skutecznie ograniczyć potrzebę naprawy miejsc, co do których jakości nie ma wątpliwości. W większości przypadków do uszczelnienia wystarczają prace zewnętrzne, co pozwala znacząco ograniczyć ceny usunięcia przecieków garażowych.