Izolacja iniekcyjna

Izolacja metodą iniekcji uszczelniającej to jedna ze skutecznych metod osuszania murów - szczególnie w przypadku przenikania wilgoci przez nieskuteczne formy zabezpieczeń.

Iniekcja w branży budowlanej jest formą wprowadzenia specjalistycznych środków chemicznych w miejsca, które wymagają szybkiego uszczelnienia lub ogólnego wzmocnienia izolacyjnego. W efekcie rysy lub pęknięcia zostają chronione warstwą materiału dobieranego pod kątem ich specyfiki.

Tego typu iniekcja strukturalna - inaczej określana jako kurtynowa - ścian prowadzi do pełnego nasycenia ściany odpowiednim żelem iniekcyjnym. Po zakończeniu tego procesu, powierzchnia zostaje dodatkowo zabezpieczona na skutek zamknięcia jej zaprawą. Prowadzi to do estetycznego wykończenia ściany lub innej powierzchni np. tynkiem strukturalnym.

Izolacja pozioma - iniekcja kurtynowa i strukturalna - sprawdza się więc w przypadku istniejących już budynków, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwwodnie. Rozwiązanie ma również szerokie zastosowanie w przypadku konstrukcji historycznych.